Czy dużo stracę wypłacając środki z lokaty

Czasami zdarzają się w życiu niespodziewane sytuacje, które wiążą się z koniecznością wydania sporej sumy pieniędzy. Natomiast w dobie, gdy tak modne jest inwestowanie może okazać się, że pomimo iż posiadamy odpowiednie środki pieniężne, nie możemy z nich skorzystać w danym momencie. Bowiem większość sposobów inwestowania wiąże się z koniecznością ulokowania naszych oszczędności na wybranych produktach bankowych przez określony w umowie czas.

Klienci banków zdecydowanie najczęściej korzystają z lokat terminowych, gdyż reklamowane są one jako sposoby oszczędzania nie obarczone żadnym ryzykiem utraty środków finansowych, oczywiście bez nadmieniania, że ich zyskowność jest praktycznie żadna: http://finan.srv2.zetohosting.pl/terazniejszosc-i-przyszlosc-lokat-bankowych/ . Nie zawsze też zaznaczone jest, że nie do końca oferta ta pozbawiona jest wszelkich opłat, gdyż konieczne jest dotrzymanie wszystkich warunków zawartych w umowie. Tymczasem okazuje się, że w chwili, gdy będziemy chcieli wycofać nasze oszczędności przed pierwotnie założonym terminem, może to być dla nas wysoce niekorzystne ze strony finansowej. Przede wszystkim niemalże w każdym przypadku stracimy część, bądź też nawet całość naliczonych do tej pory odsetek. Stanowić to ma swego rodzaju rekompensatę dla banku za to, że jest on zmuszony zerwać inwestycję, którą nabył za nasze pieniądze. Okazuje się bowiem, że z naszej lokaty bank jest w stanie wygenerować zyski rzędu nawet kilkudziesięciu procent, głównie dzięki lokowaniu środków finansowych na giełdzie. Łatwo zatem zauważyć, że jeśli nasza oferta gwarantuje zysk kilku procent (co traktować można za propozycję o znacznie preferencyjnych warunkach), zarobek dla banku jest naprawdę bardzo wysoki. Jeśli zmusimy bank do zerwania takich inwestycji, spowodujemy, że poniesie on straty. Nie wypłacenie odsetek ma zatem powodować, że klienci niechętnie będą likwidować swoje depozyty. Natomiast niektóre z banków naliczają dodatkowo opłaty prowizyjne, które mogą być różnej wysokości.

W celu uniknięcia tego rodzaju niekorzystnych konsekwencji, zdecydowanie lepiej jest poczekać z wypłatą pieniędzy do terminu określonego w umowie. Dzięki temu naliczone nam zostaną należne odsetki. Również korzystnym rozwiązaniem jest rozdzielenie kapitału pomiędzy kilka, bądź nawet kilkanaście różnych produktów, które mogą cechować się tymi samymi warunkami. Dzięki temu jeżeli już naprawdę konieczne będzie wycofanie środków możemy ograniczyć się tylko do takiej kwoty jaka jest nam aktualnie niezbędna. Straty mogą być bowiem dość znaczne, a ich wysokość zależy głównie od wysokości wkładu kapitałowego i wysokości oprocentowania. Jeśli bowiem uzyskamy korzystną ofertę, opiewającą na przykład na dziesięć procent w skali roku, a dodatkowo inwestowana kwota będzie wysoka, na przykład dziesięć tysięcy złotych, możliwe odsetki, jakie pieniądze są w stanie wypracować w ciągu czasu trwania depozytu mogą być naprawdę wysokie. W związku z tym, jeśli zerwiemy umowę przedwcześnie i odsetki nie zostaną nam wypłacone, możemy równocześnie dużo stracić.

Okazuje się bowiem, że o wiele bardziej korzystne byłoby dla nas pozostawienie pieniędzy na rachunku oszczędnościowym. Tam co prawda nie byłyby one w stanie wygenerować dla nas tak dużych zysków jak w przypadku lokaty, a dodatkowo mielibyśmy do nich swobodny dostęp. Sami zatem musimy dojść do wniosku, czy zakładanie depozytu jest dla nas korzystne. Bowiem jeśli wiemy, że w bliżej nieokreślonym czasie czekają nas wydatki, warto skorzystać z oferty rachunku oszczędnościowego, który daje nam możliwość dowolnych ilości wpłat i wypłat. Dzięki temu unikniemy różnego rodzaju opłat, które mogą wiązać się z zerwaniem umowy dotyczącej lokaty.

kategoria: depozyty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.