Rachunek bankowy wspólny łączny

Dzisiaj pytanie Czytelniczki i odpowiedź oczywiście:

Chciałabym z moim chłopakiem otworzyć wspólne konto bankowe ale oboje stwierdziliśmy, że lepiej gdyby do wypłat i przelewów z takiego konta wymagana była decyzja nas obojga a nie że wystarcza decyzja tylko jednego z nas. Dzisiaj pytałam w paru bankach czy taka opcja jest możliwa ale podobno takiej opcji nie ma. Z tym, że te konsultantki to chyba nie orientują się dobrze w ofercie ich banków, takie wrażenie odniosłam pytając o to. Mam dlatego prośbę do Pana o poradę, czy przepisy bankowe w ogóle dopuszczają taką opcję?

Prawo bankowe dopuszcza opcję o którą pani pyta. Zwróćmy bowiem uwagę na brzmienie Art. 51a ust. 1 Prawa bankowego: „W przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku”. Jak widać, znajduje się tam sformułowanie „o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej” i to daje bankom prawo do skonstruowania umowy rachunku bankowego, tak, że dyspozycje dotyczące rachunku wspólnego będą wymagały zgodnego współdziałania – oświadczenia wszystkich współposiadaczy. Takie konto bankowe określane jest jak w tytule: rachunek bankowy wspólny łączny. Możliwe jest też (przynajmniej teoretycznie) takie skonstruowanie umowy, że jeden ze współposiadaczy (czyli Pani albo chłopak) będzie miał większe uprawnienia niż pozostali współposiadacze (rachunek wspólny może mieć nie tylko dwóch ale i trzech a nawet czterech współposiadaczy).

Inna sprawa natomiast, to ewentualnie które banki oferują otwieranie rachunków rozłącznych. Dobre oferty kont osobistych są tutaj.

kategoria: depozyty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.